Fossiloberoende fordonsflotta

Johansson jämförde med Sveriges oljeberoende i värmesystemet som försvann med hjälp av en tydlig ekonomisk politik vilken gjort att fjärrvärmesystemet i dag ställt om och i stället använder biobränslen.

Johansson framhöll att utsläppen av växthusgaser från fordonsflottan kan reduceras genom åtgärder som:

  • Ersätter fossila bränslen med förnybara
  • Gör fordonen mer energieffektiva
  • Verkar återhållande på efterfrågan på transporter
  • Gör transportarbetet mer effektivt

Läs referat från seminariet>>

PRESENTATIONER FRÅN SEMINARIET

Fossiloberoende fordonsflotta
Thomas B Johansson, utredare, Fossiloberoende Fordonsflotta

Drivmedelsval i offentliga myndigheter – Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle
Max Hanander, Trivector

Hållbara biodrivmedel

Pål Börjesson, Miljö och Energisystem, LTH

Fuel for thought – energi, transporter och nollutsläpp 2050
Lars J Nilsson, Miljö och Energisystem, LTH

Vill du veta mer? Kontakta Bengt Malmberg på bengt.malmberg@sbhub.se eller 070-619 63 13.