Linda-Marie Björkemar

Linda-Marie Björkemar

Linda-Marie är sedan hösten 2017 vikarierande projektledare inom industriell symbios, klimatanpassning och intelligent offentlig upphandling.

Hon har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet och har tidigare erfarenhet inom exportfrämjande, organisationsutveckling och projektledning från bland annat Business Sweden, FN och privat sektor. Linda-Marie har en internationell bakgrund där hon arbetat i Sverige, Kina, Schweiz, Sierra Leone och nu senast i Indien.

 

Linda-Marie Björkemar
Projektledare
Tfn: 072 356 80 00
E-post: linda-marie.bjorkemar@sbhub.se