Dusan Raicevic

Dusan Raicevic

Dusan Raicevic
Affärsutvecklare
Tfn: 076-634 64 84
E-post: dusan.raicevic@sbhub.se

Dusan ansvarar för etablering och utveckling av Vera Park som testbädd och europeiskt center för cirkulär ekonomi. I arbetet ingår att skapa förutsättningar för en hållbar industri med sekundära produkter som råvara. Vera Park är ett av utvecklingsprojekten som drivs i samarbete med NSR inom Urban Magma.

Dusan har en bakgrund inom biomedicin och har tidigare arbetat med affärsutveckling inom bioteknik på den nordamerikanska och skandinaviska marknaden.