Dusan Raicevic

Dusan Raicevic

Dusan Raicevic
Affärsutvecklare Vera Park
Tfn: 076-634 64 84
E-post: dusan.raicevic@sbhub.se

Dusan ansvarar för etablering och utveckling av Vera Park som testbädd och industripark i Helsingborg. Vera Park är ett av utvecklingsprojekten som drivs i samarbete med NSR inom innovationssystemet Urban Magma. Den tidigare avfallsdeponin i Helsingborg fungerar som testbädd för utveckling av återvinning, resurseffektivisiering och avfallshantering.

Dusan har en bakgrund inom biomedicin och affärsutveckling på den nordamerikanska och skandinaviska marknaden.