Helena Eriksson

Helena Eriksson

Helena Eriksson
Projektkoordinator och kommunikationsansvarig
Tfn: 072-356 80 00
E-post: helena.eriksson@sbhub.se

Helena ansvarar för kommunikation och koncept för Sustainable Business Hub. Hon är jobbar också med Urban Magma.

Helena har en bakgrund från offenlig sektor där hon jobbat med strategisk kommunikation inom återvinning, källsortering och avfallsförebyggande. I grund och botten har hon en kandidatutbildning i affärsutveckling och marknadsföring.