Lars Persson

Lars Persson

Lars Persson
Affärsutvecklare
Tfn: 073-334 76 31
E-post: lars.persson@sbhub.se

Lars har tidigare erfarenhet  som controller, key account manager, och försäljningschef i ett flertal företag i Norden, med tyngdpunkt på livsmedelsindustri. Lars har även flerårig erfarenhet som managementkonsult med inriktning på affärs-, organisations- och säljutveckling.