Linda Stafsing

Linda Stafsing

Linda Stafsing
Projektkoordinator
Tfn: 072-356 80 00
E-post: linda.stafsing@sbhub.se

Linda arbetar med projekten Cleantech Tipp, Greater Copenhagen Matchmaking och ACE.  Tidigare har Linda arbetat för Svenskt Näringsliv i Bryssel och Malmö med aktuella näringspolitiska frågor som rör den svenska såväl som europeiska marknaden. Linda har en master i miljö- och naturresursekonomi från Köpenhamns Universitet.