Michael Sillén

Michael Sillén

Michael Sillén
Projektutvecklare
Tfn: 070-327 86 72
E-post: michael.sillen@sbhub.se

Michael arbetar med projektutveckling. Han har stor erfarenhet av att jobba med olika externa finansieringslösningar. Michael har en bakgrund från såväl kommun, högskola som konsultverksamhet.