Per Flink

Per Flink

Per Flink
Projektledare
Tfn: 0766-34 75 12
E-post: per.flink@sbhub.se

Per ansvarar för inriktningen Innovation och Affärsutveckling. Han arbetar bland annat i projekt för Industriell Symbios och Bioekonomi. Per har en bakgrund inom forskning & utveckling samt produktion inom tillverkningsindustrin.