Ett nätverk för miljöteknik och hållbarhet

Vi är ett medlemsnätverk med energi- och miljöteknikföretag, kommuner och akademi. Vi underlättar kontakterna mellan de tre delarna. Affären är i fokus liksom kommuners ambition att bli mer hållbara.

Du som arbetar i företag får:

 • kontakter till potentiella kunder i Sverige och utomlands
 • möjlighet att marknadsföra din produkt inom systemlösningar
 • kontakter till partners
 • information om finansiering
 • förenklad tillgång till forskning

Du som arbetar inom offentlig verksamhet får

 • kontakter till företag som kan leverera de lösningar ni behöver eller inte visste att ni behöver
 • kontaktytor där du kan föra en dialog med näringslivet och akademin
 • möjlighet att stärka ert näringslivs- och innovationsarbete

Du som arbetar och forskar inom universitet/högskolor och forskningsinstitut får

 • kontakter till företag för applicering av forskning på både system- och komponentnivå
 • kompletterande information om nya områden som behöver beforskas
 • förmedla examensarbete och, framöver, industri- och kommundoktorander
 • Vision och affärsidé

  VISION Vi är den bästa affärspartnern för utveckling av hållbara samhällen. AFFÄRSIDÉ Vi erbjuder medlemmar en plattform där innovation, utveckling o…

  Läs mer
 • Organisation

  Sustainable Business Hub är ett nätverk i södra Sverige. Nätverket, eller den ideella föreningen, består av mer än 100 medlemmar.

  Läs mer
 • Corporate Social Responsibility

  Corporate Social Responsibility

  Läs mer
 • Logotyp

  Sustainable Business Hubs symbol visualiserar en hub eller ett nav. Cirklarna står för företag, universitet och högskola, offentlig sektor, myndigheter, främjarorganisationer, och andra aktörer.

  Läs mer

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!