Styrelsen

Styrelsen

Sustainable Business Hub är ett triple helix-kluster. Klustret, eller den ideella föreningen, består av medlemmar i form av företag, kommuner, akademi m fl. Verksamheten drivs i ett bolag, Sustainable Business Hub Scandinavia AB, som ägs av medlemmarna.

Aktiebolagets styrelse och ideella föreningens styrelse består av tio ledamöter. Ledamöterna är desamma i båda styrelserna.

På fotot finns även VD Per Simonsson med. Saknas gör Tine Cato.

Sustainable Business Hub Scandinavia AB: s styrelse och ideella föreningens styrelse

 • Camilla Alfredsson

  Camilla Alfredsson

  Chef hållbar upphandling, inköps- och upphandlingsenheten, Helsingborgs stad

  Läs mer
 • Cecilia Pering

  Cecilia Pering

  Arkitekt SAR/MSA, Senior Partner, FOJAB arkitekter (ordförande aktiebolaget)

  Läs mer
 • Gudmundur Kristjansson

  Gudmundur Kristjansson

  Tf stabschef, ledningsstaben, Region Skånes avdelning för regional utveckling

  Läs mer
 • Håkan Rosqvist

  Håkan Rosqvist

  Innovationsledare, TIBAL

  Läs mer
 • Håkan Samuelsson

  Håkan Samuelsson

  Miljöstrateg, Region Skåne

  Läs mer
 • Lars Henriksson

  Lars Henriksson

  Senior advisor, Alfa Laval (ordförande ideella föreningen)

  Läs mer
 • Mattias Fredriksson

  Mattias Fredriksson

  Affärsutvecklingschef B2B, E.ON

  Läs mer
 • Max Åhman

  Max Åhman

  Docent i miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)

  Läs mer
 • Moa Dahlman Truesdale

  Moa Dahlman Truesdale

  Chief Financial Officer, Energy Opticon

  Läs mer
 • Tine Cato

  Tine Cato

  Affärsutvecklare, Orbital Systems

  Läs mer