Håkan Rosqvist

Håkan Rosqvist

Håkan Rosqvist
tf VD och processledare
Tfn: 0734-38 73 44
E-post: hakan.rosqvist@sbhub.se

Håkan Rosqvist är tf VD och processledare för Urban Magma.

Håkan är Teknologie doktor med mångårig erfarenhet av tillämpad FoU i gränssnittet mellan universitet och omvärlden. Han har bland annat varit regionchef på en nationell forskningsmyndighet (Statens Geotekniska Institut) och FoU-chef på kommunägt avfallsbolag (NSR AB). Håkan är verksam inom miljöområdet med sin kärnkompetens inom avfallshantering, deponering och förorenade områden. Han har stor erfarenhet av att initiera och driva nationella och internationella projekt.