Urban Magma Vinnova

Urban Magma Vinnova

Urban Magma är ett koncept för innovationsutveckling inom de urbana systemen VA, värme, kyla och avfallshantering. Målet är hitta ett effektivt system för utveckling av produkter och tjänster som löser städers klimat- och miljöutmaningar. Företag matchas mot identifierade behov och kunskap tillförs av akademin och forskningsinstitut för att driva fram innovationer.

Första steget i processen är att identifiera kommunernas behov. Detta görs i fokusgrupper med deltagare från kommuner, kommunala bolag, privata bolag, universitet, forskningsinstitut och miljöteknikföretag.

Besök Urban Magmas hemsida för mer information

Kontaktperson:
Håkan Rosqvist
VD
e-post: hakan.rosqvist@sbhub.se
tfn: 0734-38 74 55

Partners: Sustainable Business Hub (projektledare), Lunds kommun, Malmö Stad, Helsingborgs Stad, RISE och NSR (Nordvästra Skånes Renhållningssällskap)

Extern finansiering: Vinnova

 

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!