Ansökningssupport

Fastnat i röran bland ansökningar?

Ansökningssupport är en tjänst för er som vill söka medfinansiering till utvecklingsprojekt men som saknar tid eller resurser för att skriva ansökan. Ni kan också vara mitt i ansökningsprocessen men behöver stöd och råd för att utforma en mer träffsäker ansökan.

Det finns en mängd olika europeiska och nationella fonder och program som medfinansierar utvecklingsprojekt. Fördelarna med medfinansiering är många. Förutom en ekonomisk plattform ger det också samarbete med nationella och internationella nätverk som ger kontakter och ingångar till nya marknader.

Det största hindret för många verksamheter är att skriva och utforma ansökningarna. En process som kan vara komplicerad och tidskrävande för den oerfarne, och resultera i ansökningar som inte får anslag.

Vi ger er ansökningssupport

Vill ni få feedback på er ansökan från en erfaren expert och spara värdefull tid? Vill ni ha råd om hur ni kan skapa en mer träffsäker ansökan som ger resultat? Behöver ni någon som skriver er ansökan då tiden inte räcker till eller bara ett extra öga?

Få råd och/eller skrivhjälp med ansökningar via Sustainable Business Hub och vår kompetens på området Michael Sillén. Michael har mångårig erfarenhet med ett stort antal godkända ansökningar på sitt CV.

För mer information, kontakta:
Michael Sillén
Projektledare
E-post: michael.sillen@sbhub.se
Tfn: 070-327 86 72