Testbädd Vera Park

Vägen har gått från soptipp till avfallsanläggning och för tre år sedan tog NSR ett nytt steg genom att öppna anläggningen för företag att ta över verksamhet. Under hösten 2016 slöts ett samarbetsavtal med Sustainable Business Hub som innebär att Sustainable Business Hub ansvarar för att utveckla Vera Park.

Idén med Vera Park är att med industriparken i centrum, forska och utveckla metoder och tekniker för att minimera avfallet och få ut mer värde av det avfall som kommer in. Vi utvecklar en testbädd med där offentlig sektor, akademi och näringsliv tillsammans skapar framtidens lösningar för avfall och återvinning.

Sustainable Business Hubs roll i Vera Park är att utveckla klusterprocesser för att skapa förutsättningar för utveckling, innovationer och affärsmöjligheter inom avfallsområdet. Att skapa värdekedjor, initiera forskning och underlätta export ingår bland annat i uppdraget.

I ett första steg kommer en kartläggning av befintliga flöden och produkter att göras för att se vad som kan utvecklas och ge nya affärer. Företag, forskare, experter och entreprenörer engageras för att identifiera de mest lovande idéerna. Idéer kan sedan testas på Vera Park i industrimiljö.

Visonen är att Vera Park ska bli centrum för cirkulär ekonomi i Europa.

Vera Park är en del av Urban Magma. Urban Magma är en internationell innovations- och tillväxtmiljö som driver utvecklingen av urbana försörjningssystem och bidrar till svensk export. Mer information om Urban Magma HÄR>>

Vi välkomnar fler företag att ansluta sig till Vera Park!

För mer information, kontakta:

Dusan Raicevic 

Business Developer Vera Park

Tfn 073-358 73 33, E-post: dusan.raicevic@sbhub.se

 

Följ vad vi gör på MyNewsdesk

Du som är nyfiken på vad som händer i Vera Park och vad företagen har på gång kan följa oss på MyNewsdesk. Du hittar nyheterna under taggen Vera Park.

Senaste nytt

15 företag i Vera Park

Förutom Sustainable Business Hub ingår följande företag i Vera Park i dag.

Vera Park i media

Vera Park i pressmeddelanden och i media.

Mediearkiv